Men's Mile, Final - New Mexico Freshman Josh Kerr takes down King Ches!!!