2020 World Athletics Continental Tour: Silesia
Sep 6
Silesia, Poland, PL